คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัฒน์

นพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 13.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธนาวุฒิ หิรัญธนวิวัฒน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724