คลินิกกุมารเวช >
น.พ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

น.พ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : พัฒนาการเด็ก

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724