คลินิกกุมารเวช >
นพ.ธรรมโรจน์ โล่ห์เลขา

นพ.ธรรมโรจน์ โล่ห์เลขา

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
  • วันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.30 น. และ 12.00 – 13.30 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
  • วันพุธ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 17.00 น.
  • วันพฤหัส เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.30 น.
  • วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 17.00 น. (ยกเว้นอาทิตย์สุดท้ายของเดือน)

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธรรมโรจน์ โล่ห์เลขา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724