คลินิกกุมารเวช >
พ.ญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข

พ.ญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคภูมิแพ้

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724