คลินิกกุมารเวช >
พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข

พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคภูมิแพ้

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิริราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน U.S.A

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 12.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724