คลินิกกุมารเวช >
นพ.สุวเมธา สิงหวีระสมร

นพ.สุวเมธา สิงหวีระสมร

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : พัฒนาการเด็ก

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ. 2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ.2559 วุฒิบัติเฉพาะทางกุมารแพทย์ รพ.พระกุฎเกล้า
  • พ.ศ.2562 วุฒิบัติกุมารแพทย์เฉพาะทางพัฒนาการเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย นพ.สุวเมธา สิงหวีระสมร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724