คลินิกหัวใจ >
นพ.สุรพันธ์ พนมศักดิ์

นพ.สุรพันธ์ พนมศักดิ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางโรคหัวใจ สถาบันทรวงอก กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
  • อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัส เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.สุรพันธ์ พนมศักดิ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-724 ต่อ 2204

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724