คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.ศุภโชค รัศมีมงคล

น.พ.ศุภโชค รัศมีมงคล

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : Foot and Ankle Surgery

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ศุภโชค รัศมีมงคล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724