คลินิกหัวใจ >
นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์

นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-724 ต่อ 2204

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724