คลินิกหัวใจ >
นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์

นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางโรคหัวใจ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-724 ต่อ 2204

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724