คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.สรรพ์ สอนปาน

น.พ.สรรพ์ สอนปาน

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ.2556 วุฒิบัติเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ ร.พ.ภูมิพล

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์ - ศุกร์, 09.30 - 17.30 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.สรรพ์ สอนปาน ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...