คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.สรรพ์ สอนปาน

นพ.สรรพ์ สอนปาน

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพล
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลยศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.สรรพ์ สอนปาน ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724