คลินิกกุมารเวช >
พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์

พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคเลือดในเด็ก

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคเลือด โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 18.00-21.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724