คลินิกจักษุวิทยา >
พ.ญ.สิรินันท์ ตรียะเวชกุล

พ.ญ.สิรินันท์ ตรียะเวชกุล

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2544 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร
  • พ.ศ. 2551 วุฒิบัติเฉพาะทางจักษุวิทยา ร.พ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 10.00 - 13.00 น.

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.สิรินันท์ ตรียะเวชกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเราช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...