คลินิกโรคหู คอ จมูก >
พญ.ศิรดา อู่พุฒินันท์

พญ.ศิรดา อู่พุฒินันท์

ความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง หู คอ จมูก โรงพยาบลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร เวลา 16.00 – 20.00 น.
  • วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ศิรดา อู่พุฒินันท์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724