คลินิกกุมารเวช >
พญ.สินีนาฏ คนธรรพ์

พญ.สินีนาฏ คนธรรพ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางระบบประสาทในเด็ก

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลแพร่
  • แพทยศาสตรบัณฑิต สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัส เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.สินีนาฏ คนธรรพ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724