คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์

พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724