คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์

พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2542 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รพ.จุฬาลงกรณ์
  • พ.ศ. 2547 วุฒิบัติเฉพาะทางจักษุวิทยา ม.ขอนแก่น

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724