คลินิกกุมารเวช >
นพ.พัชรพล เจียประเสริฐ

นพ.พัชรพล เจียประเสริฐ

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัติกุมารแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.พัชรพล เจียประเสริฐ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724