คลินิกกุมารเวช >
นพ.พัชรพล เจียประเสริฐ

นพ.พัชรพล เจียประเสริฐ

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2560 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.รังสิต
  • พ.ศ.2565 วุฒิบัติกุมารแพทย์

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย นพ.พัชรพล เจียประเสริฐ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724