ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.ปัญจมาศ ไตรพรดีประเสริฐ

พญ.ปัญจมาศ ไตรพรดีประเสริฐ

ศึกษาสาขา : รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ปัญจมาศ ไตรพรดีประเสริฐ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724