คลินิกจักษุวิทยา >
น.พ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

น.พ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2528 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.ศิริราขพยาบาล
  • พ.ศ. 2533 วุฒิบัติเฉพาะทางจักษุวิทยา ม.ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 13.00 - 17.00 น.
  • อาทิตย์, 13.00 - 17.00 น.(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเราช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...