คลินิกจักษุวิทยา >
นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิริราขพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5)

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724