คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด >
พญ.พรพิมล เกษมสุข

พญ.พรพิมล เกษมสุข

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.พรพิมล เกษมสุข ได้ที่

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-890

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724