คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด >
พญ.ภูมิหญิง แผ้วภัย

พญ.ภูมิหญิง แผ้วภัย

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – พฤหัส เวลา 07.30 – 16.30 น.
  • วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ภูมิหญิง แผ้วภัย ได้ที่

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-890

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724