คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อนุสาขาเท้าและข้อเท้า

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Orthopedic surgery board certified คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Clinical fellowship in Foot and ankle surgery subspecialist, KSBL, Switzerland
  • Clinical fellowship in Foot and ankle surgery subspecialist คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 10.00 – 13.00  น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.พิศณุ เรืองฤทธา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724