คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

ความเชี่ยวชาญ : Foot and Ankle Surgery

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์
 • พ.ศ.2558 วุฒิบัติเฉพาะทางออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ.2560 Foud&enkk sursery คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย นพ.พิศณุ เรืองฤทธา ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...