คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์ 

นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์ 

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : Sport medicine

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์  ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724