ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ >
นพ.ภูมินทร์ พรหมรัตนกุล

นพ.ภูมินทร์ พรหมรัตนกุล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 08.00-16.00น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ภูมินทร์ พรหมรัตนกุล ได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-899

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724