คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.พิมพา ลีละวัฒนากุล

ทพญ.พิมพา ลีละวัฒนากุล

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.พิมพา ลีละวัฒนากุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724