คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.พิมพา ลีละวัฒนากุล

ทพญ.พิมพา ลีละวัฒนากุล

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ –  พุธ เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • วันพฤหัส – ศุกร์ เวลา 09.00 – 19.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

 

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.พิมพา ลีละวัฒนากุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724