คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.พัชชิตา อยู่สุข

ทพญ.พัชชิตา อยู่สุข

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – อังคาร เวลา 09.00 – 19.00 น.
  • วันพฤหัส – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.พัชชิตา อยู่สุข ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724