คลินิกกุมารเวช >
นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ

นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางโรคติดเชื้อ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัส เวลา 18.00 – 21.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่นแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ปพนสรรค์ เจียประเสริฐ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724