วิสัญญีแพทย์ >
น.พ.ไพศาล สหเมธาพัฒน์

น.พ.ไพศาล สหเมธาพัฒน์

ศึกษาสาขา : วิสัญญีแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

 • พ.ศ.2550 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ร.พ.รามาธิบดี
 • พ.ศ. 2556 วุฒิบัติเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา ร.พ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  ติดต่อนัดหมาย น.พ.ไพศาล สหเมธาพัฒน์ ได้ที่

  คลินิกที่เกี่ยวข้อง

  วิสัญญีแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการให้ยาสลบ จะให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อช่วยระงับความเจ็บปวด

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

  ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

  หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...