คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ

พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ

ศึกษาสาขา : สูติ-นรีแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชวิทยา

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัติสูติและนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัติเฉพาะทางมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724