คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.อรณิชา พิมพะ

พญ.อรณิชา พิมพะ

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • วุฒิบัตร เฉพาะทางอายุแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  • วุฒิบัตร oruthalmolosy ภาควิชาจักษุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัติร Oculoplastics&reconsturctive sursery จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.อรณิชา พิมพะ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724