คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.นันทิยา พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

ทพญ.นันทิยา พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เด็ก

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.นันทิยา พฤทธิ์พงศ์พันธุ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724