คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.นันทิยา พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

ทพญ.นันทิยา พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์ เฉพาะทางทันตกรรมเด็ก

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 13.00 – 19.00 น.
  • วันพุธ เวลา 09.00 – 19.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.นันทิยา พฤทธิ์พงศ์พันธุ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724