คลินิกกุมารเวช >
พญ.โนรี แซ่ลิ้ม

พญ.โนรี แซ่ลิ้ม

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 17.00 น.
  • วันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 17.00 น.
  • วันพุธ เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • วันพฤหัส เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 17.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.โนรี แซ่ลิ้ม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724