คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคไต >
นพ.นพเก้า คงตาล

นพ.นพเก้า คงตาล

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคไต

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ 09.30 – 12.00 น. , 18.00 – 20.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.นพเก้า คงตาล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724