คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.นิศา ทองนพคุณ

ทพญ.นิศา ทองนพคุณ

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรวันอ

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.นิศา ทองนพคุณ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724