คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
น.พ.นิชา ยศวิไล

น.พ.นิชา ยศวิไล

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ตกแต่ง

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2548 แพทย์ศาสตร์บัณฑิตศิริราช ม.มหิดล
  • พ.ศ.2557 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง ม.มหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 16.30 - 18.30 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.นิชา ยศวิไล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...