คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง >
นพ.นิชา ยศวิไล

นพ.นิชา ยศวิไล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ เฉพาะทางตกแต่ง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 16.30 – 18.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.นิชา ยศวิไล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724