คลินิกกุมารเวช >
พ.ญ.ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์

พ.ญ.ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคไต

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724