คลินิกจักษุวิทยา >
นพ.ณัฐพงศ์ เมฆาสิงหรักษ์

นพ.ณัฐพงศ์ เมฆาสิงหรักษ์

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ณัฐพงศ์ เมฆาสิงหรักษ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724