คลินิกจักษุวิทยา >
นพ.ณัฐพล ตรีวิภานนท์

นพ.ณัฐพล ตรีวิภานนท์

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 17.00-20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ณัฐพล ตรีวิภานนท์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724