คลินิกจักษุวิทยา >
นพ.ณัฐพล ตรีวิภานนท์

นพ.ณัฐพล ตรีวิภานนท์

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
  • พ.ศ. 2564 วุฒิบัติจักษุวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • พุธ, 17.00 - 20.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์เว้นสัปดาห์)
  • อาทิตย์, 09.00 - 12.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)

ติดต่อนัดหมาย นพ.ณัฐพล ตรีวิภานนท์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเราช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...