ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.ณัฐกาญจน์ ตั้งเบญจผล

พญ.ณัฐกาญจน์ ตั้งเบญจผล

ศึกษาสาขา : รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางรังสีวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ณัฐกาญจน์ ตั้งเบญจผล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724