คลินิกกุมารเวช >
นพ.ณรงค์ เลิศเพียรธรรม

นพ.ณรงค์ เลิศเพียรธรรม

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 17.30-20.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ณรงค์ เลิศเพียรธรรม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724