คลินิกกุมารเวช >
พ.ญ.น้ำทิพย์ อินทับ

พ.ญ.น้ำทิพย์ อินทับ

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.น้ำทิพย์ อินทับ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724