คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.มนวณี เมืองช้าง

พญ.มนวณี เมืองช้าง

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์เวลา 09.00-12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.มนวณี เมืองช้าง ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724