คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์

พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์

ศึกษาสาขา : จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : Peditric and strabismus

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ.2555 วุฒิบัติเฉพาะทางจักษุวิทยา รพ.สงขลานครินทร์
  • พ.ศ.2558 เฉพาะทาง Pediatric and strabismus รพ.สงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ :

  • ศุกร์, 17.00 - 20.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์เว้นสัปดาห์)

ติดต่อนัดหมาย พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเราช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...