คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์

พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  • เฉพาะทาง Pediatric and strabismus โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724