คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.ลลิตา คชายั่งยืน

ทพญ.ลลิตา คชายั่งยืน

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ผ่าฟันคุด)

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.ลลิตา คชายั่งยืน ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724