คลินิกกุมารเวช >
พญ.กุสุมา สยะนานนท์

พญ.กุสุมา สยะนานนท์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอนุสาขาระบบหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 17.00-20.00น.
  • วันพุธ เวลา 18.00-21.00น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.กุสุมา สยะนานนท์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724