คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

น.พ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2543 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ร.พ.รามาธิบดี
  • พ.ศ.2550 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิก ร.พ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 09.00 - 12.00 น. และ 17.30 - 20.30 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...