คลินิกกุมารเวช >
นพ.ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์

นพ.ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิริราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางด้านกุมารแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัส เวลา  17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724