คลินิกทันตกรรม >
ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น

ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : รักษารากฟัน (Endodont)

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724