คลินิกทันตกรรม >
ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น

ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์ เฉพาะทางรักษารากฟัน

ประวัติการศึกษา :

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดคอนต์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย ทพ.กิตติพงษ์ เกตุแป้น ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724