คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
นพ.เกียรติศักดิ์ เจริญสวรรค์

นพ.เกียรติศักดิ์ เจริญสวรรค์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี เวลา 12.30-17.30 น.
  • วันศุกร์ เวลา 12.30 – 20.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.เกียรติศักดิ์ เจริญสวรรค์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724