คลินิกจิตเวช, คลินิกอายุรกรรม >
พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ

พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ

ศึกษาสาขา : จิตเวช

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร และ พฤหัส เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

 

 

ติดต่อนัดหมาย พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร.0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724