คลินิกจิตเวช >
พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ

พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ

ศึกษาสาขา : จิตเวช

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2555 วุฒิบัติเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • อังคาร และ พฤหัส, 17.00 - 20.00 น.

ติดต่อนัดหมาย พญ.ขจีวรรณ ศิวะมาศ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...