คลินิกอายุรกรรม >
พญ.เกษกานดา วัชรัตน์ศิริยุทธ

พญ.เกษกานดา วัชรัตน์ศิริยุทธ

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคผิวหนัง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 10.30 – 13.00 น

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.เกษกานดา วัชรัตน์ศิริยุทธ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724