วิสัญญีแพทย์ >
พ.ญ.กัลยา หวังเรืองสถิตย์

พ.ญ.กัลยา หวังเรืองสถิตย์

ศึกษาสาขา : วิสัญญีแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.กัลยา หวังเรืองสถิตย์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724